ვებსაიტის შემუშავება

გადაწყვეტილებები თქვენი ბიზნესის ზრდისთვის
ინტერნეტში

საიტის შეკვეთა

ამოხსნები

ვებ დიზაინი

ფუნქციონალური, ხელსაყრელი და ვიზუალურად სასიამოვნო ვებ სისტემების შექმნა კლიენტის ბიზნეს ამოცანების ამოხსნისთვის. შემუშავების მთლიანი ციკლი, დაწყებული ბიზნეს პროცესების ანალიზით და ინტერფეისის პროექტირებით; აპლიკაციის დატესტვა და გაშვება, პერსონალის სწავლება და პროექტების მხარდაჭერა.

 • სანდო, დეფექტების და შეცდომების გარეშე მომუშავე სისტემები.
 • მასშტაბურობა, ფუნქციონალის გაზრდის და შეცვლის საშუალება.
 • პროექტების ტექნიკური უზრუნველყოფა.
 • ვებ-პორტალები
 • ERP-სისტემები
 • სწავლების პლატფორმები
 • ინტერნეტ მაღაზიები
 • CRM-ამოხსნები
 • კლიენტების პროგრამული უზრუნველყოფა
მობილური აპლიკაციები

Android და IOS სისტემებისათვის აპლიკაციების შემუშავება. ეს მოიცავს მთლიან პროცესს, დაწყებული პროტოტიპის შექმნით და UI/UX დიზაინით და დამთავრებული გამზადებული პროდუქტის გამოქვეყნებით გადახდის სისტემებში და სოციალურ ქსელებში ინტეგრაციით.

 • Android და IOS სისტემებით შემუშავება.
 • AppStore და PlayMarket-ში გამოქვეყნება.
 • დახმარება წინსვლაში.
IT-ქონსალთინგი

კომპლექსური IT-ანალიზი, კონცეპციების მომზადება, ბიზნეს ლოგიკის დაგეგმარება, ვებ მომსახურების შექმნისა და მოდერნიზების ღირებულების გამოთვლა. თითოეული ქეისისთვის სათანადო ტექნოლოგიური სტეკის შერჩევა და ინვესტორისთვის პროტოტიპის შექმნა.

 • დახმარება ტექნიკური დავალების შექმნაში.
 • ოპტიმალური ტექნოლოგიების შერჩევა.
 • ბიზნეს პროცესების ანალიზი.

ფუნქციონალური, ხელსაყრელი და ვიზუალურად სასიამოვნო ვებ სისტემების შექმნა კლიენტის ბიზნეს ამოცანების ამოხსნისთვის. შემუშავების მთლიანი ციკლი, დაწყებული ბიზნეს პროცესების ანალიზით და ინტერფეისის პროექტირებით; აპლიკაციის დატესტვა და გაშვება, პერსონალის სწავლება და პროექტების მხარდაჭერა.

 • სანდო, დეფექტების და შეცდომების გარეშე მომუშავე სისტემები.
 • მასშტაბურობა, ფუნქციონალის გაზრდის და შეცვლის საშუალება.
 • პროექტების ტექნიკური უზრუნველყოფა.
 • ვებ-პორტალები
 • ERP-სისტემები
 • სწავლების პლატფორმები
 • ინტერნეტ მაღაზიები
 • CRM-ამოხსნები
 • კლიენტების პროგრამული უზრუნველყოფა

Android და IOS სისტემებისათვის აპლიკაციების შემუშავება. ეს მოიცავს მთლიან პროცესს, დაწყებული პროტოტიპის შექმნით და UI/UX დიზაინით და დამთავრებული გამზადებული პროდუქტის გამოქვეყნებით გადახდის სისტემებში და სოციალურ ქსელებში ინტეგრაციით.

 • Android და IOS სისტემებით შემუშავება.
 • AppStore და PlayMarket-ში გამოქვეყნება.
 • დახმარება წინსვლაში.

კომპლექსური IT-ანალიზი, კონცეპციების მომზადება, ბიზნეს ლოგიკის დაგეგმარება, ვებ მომსახურების შექმნისა და მოდერნიზების ღირებულების გამოთვლა. თითოეული ქეისისთვის სათანადო ტექნოლოგიური სტეკის შერჩევა და ინვესტორისთვის პროტოტიპის შექმნა.

 • დახმარება ტექნიკური დავალების შექმნაში.
 • ოპტიმალური ტექნოლოგიების შერჩევა.
 • ბიზნეს პროცესების ანალიზი.
ჩვენს შესახებ
12 წელი აწარმოებს პროგრამულ უზრუნველყოფას შეკვეთით
20+

ტექნიკური სპეციალისტი მინსკში, ბელორუსია

100+

წარმატებით დასრულებული პროექტები

ოფისები

მინსკი(ბელორუსია)

თბილისი(საქართველო)

დუვერი(აშშ)

ბერლინი(გერმანია)

95%

კლიენტების გვიბრუნდება ახალი შეკვეთებით

100%

პროექტის მხარდაჭერა წარმოების შემდეგ

100%

კლიენტთა 100% ოპერატიულად უკავშირდება ჩვენს გუნდს

92%

მწარმოებელთა გააჩნია საერთაშორისო სერიფიკატები

პორტფოლიო
კონტაქტები